"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
İnsanların en hayırlısı
İnsanlara en çok faydalı olandır.
Hadis-i Şerif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de İlk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.
Fatih Sultan Mehmed
"İnsan Yenilince değil; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
İmkansız olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dediğiniz herşey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YENİLENİYORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördüğünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsamlı Gizli İlimler Sitesi... Çok Yakında Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Köşe Yazılarıyla Çok Yakında Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yakında Yayında...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yakında Aktif Olarak Yayındayız....

Galeri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

İsimler Sözlüğü ve İsimname Bölümümüzde Çalışmalar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamlandı...

Gizli İlimler Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor.

''WEB SİTEMİZ YENİLENİYOR''

Medyum Recep Kaplan - İletişim

Adınız Soyadınız
E-Mail
Telefon
Bulunduğunuz Şehir ve Ülke
Anne Adınız
Cinsiyet
Doğum Yeriniz
Doğum Tarihiniz
Medyum Recep Kaplan'a Mesajınız (Lütfen mesaj yazmadan önce sağ taraftaki açıklamayı okuyunuz)
UYARI:
Aşağıda okuyacağınız kanun maddesindende anlaşılacağı üzere T.C Kanunlarına göre Falcılık, Muskacılık, Büyücülük suçtur.
Lütfen bu konular için Medyum Recep Kaplan'a mail atmayınız.
677 Sayılı Tekke Ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine Ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men Ve İlgasına Dair Kanun
Kanun Numarası : 677

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 13/12/1925 Sayı: 243

Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhının tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilümum tekkeler ve zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.

Alelümum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan sve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki unvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdi ile cezalandırılır.

(Ek: 10/6/1949 5438/1 md.) Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi mensupları arasında baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasından başka bir yıldan aşağı olmamak üzere sürgün cezası ile cezalandırılırlar (1).

(Ek: 1/3/1950 5566/1 md. Değişik: 7/2/1990 3612/5 md.) Türbelerden TürkBüyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir.

Madde 2 İşbu kanun neşri tarihinden muteberdi

Madde 3 İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

(1) 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun geçici 2 inci maddesiyle sürgün cezası kaldırılmıştır
Açıklama
Sevgili Ziyaretcilerimiz,
Aşağıdaki Formu doldurarak Medyum Recep Kaplan Hocamıza Ulaşabilirsiniz.
Sizlere daha detaylı bilgi verilebilmesi ve yardımcı olunabilmesi için Lütfen İşaretli alanları eksiksiz olarak doldurmayı e-mail adresinizi doğru yazmayı ayrıca Resim eklemeyi unutmayınız.

"Kendiniz dışında bir başkası için müracaat ediyorsanız o kişiye ait Bilgi ve Resim eklemeyi unutmayınız. Kendinizin ve annenizin 2. ismi varsa lütfen onlarıda belirtiniz."

Gönderdiğiniz Mailler bizzat Medyum Recep Kaplan tarafından okunup geliş sırasına göre 3 ile 7 gün içinde cevaplandırılacaktır.
7 gün içinde cevaplandırılmayan Mailler değerlendirme dışı tutulmuş olup cevaplandırılmayacaktır.

Medyum Recep Kaplan'a Gönderilen Tüm mailleriniz kişisel bilgileriniz e-mail adresiniz ve Resimleriniz "KESİNLİKLE GİZLİ" tutulacaktır.
Önemli Ricamız:
Lütfen Medyum Recep Kaplan'a Fal Baktırmak ve Büyü yaptırmak için mail atmayınız.
Bu konularda gelen mailler değerlendirme dışı tutulup, Cevaplandırılmayacaktır.
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)