"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
?nsanlar?n en hay?rl?s?
?nsanlara en çok faydal? oland?r.
Hadis-i ?erif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de ?lk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ula?t??? yerlere onlar?n hayalleri bile ula?amaz.
Fatih Sultan Mehmed
"?nsan Yenilince de?il; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
?mkans?z olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dedi?iniz her?ey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YEN?LEN?YORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördü?ünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsaml? Gizli ?limler Sitesi... Çok Yak?nda Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Kö?e Yaz?lar?yla Çok Yak?nda Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yak?nda Yay?nda...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yak?nda Aktif Olarak Yay?nday?z....

Galeri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

?simler Sözlü?ü ve ?simname Bölümümüzde Çal??malar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamland?...

Gizli ?limler Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor.

''WEB S?TEM?Z YEN?LEN?YOR''

Vefk'i Kimler Haz?rlayabilir?

vefk, vefkler, medyum recep kaplan vefk,


Sevgili Ziyaretcilerim...

Vefk ki?iye özel T?ls?m, Muska, Boylama, Mutlak, Kouma, ve Halk aras?nda birçok farkl? isimlerle an?lan ve bu çal??malar?n geneline verilen isimdir. Vefk ki?iye özel bir çal??ma olup sadece yap?lan ki?iye faydas? olan bir çal??mad?r.

Medyum'luk Ülkemizde bu i?i yapt???n? iddia eden sahtekarlar yüzünden iyice gözden dü?meye ba?lay?nca bende ?smimin önünde Ünvan olarak duran Medyum'u de?i?tiremedim ama Medyum, Hoca oldu?unu iddia eden sahtekarlardan halk?m?z? kand?ran inanç ve umut sömürüsü yapan ki?ilerden kendimi ay?rt edebilmek için Yapt???m tüm çal??malar?n ismini de?i?tirdim.

Bunlardan biride halk aras?nda Muska olarak yap?lan çal??mam?n ismini Vefk olarak de?i?tirmek oldu. Ama üzülerek dile getirmem gerekiyorki Benim Muska ismini Vefk olarak kullanmamdan sonra Tüm Medyum oldu?unu iddia eden ki?ilerde Zaten tüm içeri?ini benim eski sitelerimden kopyalad?klar? yetmiyormu? gibi maalesef Vefk isminide kullanmaya ba?lad?lar. Onlara sorsan?z Vefk ne demek bilmezler bile.

Vefk konusunda Türkiye'de en ciddi çal??malar? yapan benim. Çünkü Muskay? Ki?iye özel Vefk'e dönü?türen benim.

Vefki kimler haz?rlayabilir diye soracak olursan?z ?lmi Havvas, ?lmi Ledün, ?lmi Ebced, gibi Gizli ?limlere Vak?f olan herkes Vefk haz?rlayabilirler.

Sevgili ziyaretcilerim. Son zamanlarda bana gelen bilgiler aras?nda gördü?üm kadar?yla baz? medyumlar benim web sitelerimden kopyalad?klar? yukar?da gördü?ünüz Vefk resimlerinden esinlenerek kendisie gelen mü?terilerine vefk haz?rlad?klar?n? iddia etmektedirler. Bunlar?n gerçek vefk ile yak?ndan uzaktan ilgisi yoktur.

Dedi?im gibi Vefk sadece ki?iye özel yap?l?r.

Seçme Hadisler ve Sözler
Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teala, o günlerde dua edenin iste?ini geri çevirmez, onlar? ma?firet eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]
Her An'ımız Bir Dua
(Sabah-ak?am 7 defa ?Allahümme ecirni minennar? diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)